Domov » Vpis Cerkljanske laufarije v register žive kulturne dediščine

Vpis Cerkljanske laufarije v register žive kulturne dediščine

Z dnem 9.2.2012 je bila v register žive kulturne dediščine vpisana druga enota nesnovne kulturne dediščine, Cerkljanska laufarija. V register sta tako do sedaj vpisani dve enoti - poleg Cerkljanske laufarije še Škofjeloški pasijon, ki je bil v register vpisan konec leta 2008.