Domov » Velikonočna dediščina Slovenije

Velikonočna dediščina Slovenije

V Slovenskem etnografskem muzeju je do 7.4.2013 na ogled priložnostna razstava Velikonočna dediščina Slovenije. Na razstavi so med drugim predstavljeni nosilci nesnovne kulturne dediščine, ki so že vpisani v Register žive kulturne dediščineŠkofjeloški pasijon, Alojz Atelšek in Jože Hudej (Izdelovanje ljubenskih potic), Odbor za tradicionalno ciljanje pirhov KS Miren (Velikonočne igre s pirhi) in Nada Cvitkovič (Izdelovanje belokranjskih pisanic). Na ogled so tudi pirhi iz Beneške Slovenije, slovenskih izseljencev iz Avstralije in pirhi iz Ukrajine.

Foto: Anja Jerin, 2013