Domov » V Registru evidentirani trije novi nosilci

V Registru evidentirani trije novi nosilci

Foto: Anja Jerin, 2014. V Registru žive dediščine so bili 14. 5. 2015 evidentirani trije novi nosilci. Enoti Škoromatija so bili dodani Javorski škoromati, enoti Tradicionalno lončarstvo pa sta bila dodana Jakob Nosan in Janez Bojc. Register trenutno šteje 41 enot in 101 nosilca nesnovne kulturne dediščine.

Foto: Vasja Valenčič, 2005. Škoromátija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju. Na pustno soboto ali nedeljo škoromáti pobirajo darove po hišah, na pepelnično sredo pa pusta pokopljejo ali zažgejo. Trenutno so v Registru evidentirane 4 skupine škoromatov.

 

Janez Bojc. Foto: Tina Zajc, 2014. Jakob Nosan. Foto: Tina Zajc, 2014. Lončarstvo je rokodelsko izdelovanje glinenega posodja in drugih predmetov, s katerim so povezana znanja priprave materiala, rabe orodij, veščine oblikovanja, krašenja in žganja izdelkov. Ohranja tradicionalne tehnike izdelave ter oblike proizvodov. Trenutno so v Registru evidentirani 4 lončarji.

 

Foto: Anja Jerin, 2014.
Foto: Anja Jerin, 2014.
Škoromati Javorje. Foto: Vasja Valenčič, 2005.
Janez Bojc. Foto: Tina Zajc, 2014.
Jakob Nosan. Foto: Tina Zajc, 2014.