Domov » V Register evidentirana dva nova nosilca nesnovne kulturne dediščine

V Register evidentirana dva nova nosilca nesnovne kulturne dediščine

Enoti Klekljanje idrijske čipke, ki je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana 8. 8. 2013, sta bila 22. 10. 2014 dodana dva nova nosilca - Društvo klekljaric Črni Vrh - Godovič in Društvo klekljaric idrijske čipke.

Klekljanje čipk je izdelovanje čipk s prepletanjem niti, navitih na kleklje. Na Idrijskem je prisotno od druge polovice 17. stol. V 19. stol. se je iz Idrije razširilo in uveljavilo v širšem prostoru, kjer razvija nove izrazne oblike.

Foto: Marija Terpin Mlinar, 2014. Društvo klekljaric Črni Vrh – Godovič sestavljajo klekljarice iz Črnega Vrha in okoliških zaselkov, Godoviča, Medvedjega Brda in Logatca. Članice društva se dvakrat mesečno od oktobra do maja sestajajo v učilnici klekljanja v Osnovni šoli Črni Vrh. Klekljarice so se neformalno povezale v letu 2006, v društvo, ki je bilo ustanovljeno 23. 10. 2008, pa so se povezale zaradi izmenjave mnenj, informacij, znanja in izkušenj, druženja, izobraževanja ter promocije idrijske čipke in klekljanja. Temeljni cilj društva je povečati ugled idrijske čipke, izboljšati njeno kakovost in s tem vplivati na cenovno politiko in ostale pogoje, ki vplivajo na njeno trženje. Društvo izvaja dejavnosti za ohranjanje premične kulturne dediščine idrijske čipke, išče zgodovinske vire o idrijski čipki in stare papirce ter organizira razstave. Poleg tega izvaja in spodbuja stalno izmenjavo informacij in izkušenj med strokovnjaki, društvi in ustanovami v Sloveniji ter pridobiva in posreduje informacije in spoznanja o idrijski čipki klekljaricam, drugim ustanovam in zainteresirani javnosti. Na srečanjih članice klekljajo pod strokovnim vodstvom mentorice Anke Jamšek, učiteljice klekljanja, zaposlene na Gimnaziji Jurija Vege (Čipkarska šola Idrija).

Foto: Božo Uršič, 2008. Društvo klekljaric idrijske čipke je bilo ustanovljeno 15. 12. 2003. V društvo je včlanjenih 138 klekljaric, ki delujejo v treh sekcijah, lociranih v večjih središčih idrijske in cerkljanske občine (Idrija, Spodnja Idrija in Cerkno). Idrijska sekcija ima štiri skupine, dve v Idriji, eno v Ledinah in eno v Dolah, v sekciji Prfarke v Spodnji Idriji deluje ena skupina in v sekciji v Cerknem pod imenom Marjetice dve skupini. Namen društva je povečati ugled idrijske čipke. Klekljarice se srečujejo najmanj dvakrat mesečno. Na druženjih se izobražujejo in načrtujejo skupno delo. Izdelke predstavljajo na razstavah, z demonstracijo klekljanja sodelujejo na različnih  etnoloških prireditvah in turističnih sejmih ter na tekmovanjih v klekljanju v okviru Festivala idrijske čipke, Čipkarskih dnevov v Železnikih in Klekljarskih dnevov v Žireh.

V Register žive kulturne dediščine je trenutno vpisanih 37 enot in 78 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Foto: Božo Uršič, 2008.
Foto: Marija Terpin Mlinar, 2014.
Foto: Božo Uršič, 2008.