Domov » V avli Ministrstva za kulturo gostuje razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije

V avli Ministrstva za kulturo gostuje razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije

21. marca 2018 je v avli Ministrstva za kulturo potekalo odprtje potujoče panojske razstave Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve pripravil Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.

Leta 2003 je Unesco sprejel Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki naj bi prispevala k boljšemu varovanju nesnovne kulturne dediščine, njenemu spoštovanju, dvigu zavedanja o njeni pomembnosti in zagotavljala mednarodno sodelovanje in pomoč. Slovenija je Konvencijo ratificirala  leta 2008, ko je začel nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine, v katerega je bilo do konca leta 2017 vpisanih 61 enot, od katerih so bile nekatere razglašene za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. Škofjeloški pasijon je bil leta 2016 kot prvi  element iz Slovenije vpisan na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, leta 2017 pa so se mu pridružili še Obhodi kurentov.

Odprtje razstave. Foto: A. Jerin, 2018 Avtorici razstave Nena Židov in Anja Jerin sta s pomočjo fotografij in kratkih opisov predstavili bogastvo nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Na 24 panojih so predstavljene enote, ki so bile do konca leta 2017 vpisane v nacionalni register, razglašene za nesnovno dediščino državnega pomena in vpisane na Unescov Reprezentativni seznam. Razstavi je dodan še pano o  20. maju – svetovnem dnevu čebel, ki so ga na pobudo Slovenije razglasili Združeni narodi.

Odprtje razstave. Foto: A. Jerin, 2018 Slovensko-angleška verzija razstave bo na ogled od 21. marca do 3. aprila 2018 na Ministrstvu za kulturo RS,  v še nekaterih drugih jezikovnih različicah pa bo ob sodelovanju z Zunanjim ministrstvom RS in našimi veleposlaništvi gostovala še drugje po svetu.

Odprtje razstave. Foto: A. Jerin, 2018
Odprtje razstave. Foto: M. Špiček, 2018