Domov » Uvodna špica za karakteristične video prikaze

Uvodna špica za karakteristične video prikaze

Koordinator varstva žive kulturne dediščine, ki deluje v okviru Slovenskega etnografskega muzeja, je oblikoval uvodno špico za karakteristične video prikaze enot v Registru žive kulturne dediščine. Sestavljajo jo kratki utrinki šestih značilnih primerov nesnovne kulturne dediščine, kot so izdelava prekmurskih remenk, posavsko štehvanje, klekljanje čipk, postavljanje mlaja, tradicionalno lončarstvo in obhodi kurentov, sedmi element je animacija zaščitnega znaka Registra žive kulturne dediščine. Slika je podložena z znano rezijansko ljudsko pesmijo Lesica, ki so jo mladi pevci ljudskih pesmi posneli v delavnici Ljobe Jenče (več na povezavi).

Namen špice je, da gledalec ob prvem ogledu dobi osnovni vtis, kaj zaobjema slovenska nesnovna kulturna dediščina, ob naslednjih srečanjih pa, da je takoj jasna povezava video prikaza z Registrom žive kulturne dediščine. Prve karakteristične video prikaze iz produkcije Slovenskega etnografskega muzeja, Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine od leta 2011, si lahko ogledate tu: 

Foto: Tatjana Dolžan Eržen, 2011. Foto: Andrej Brence, 2010.Foto: Miran Kranjc, 2004.

 

 

 

        

 

      Otepanje v Bohinju                         Obhodi kurentov                      Obhodi pustnih oračev

Foto: Tatjana Dolžan Eržen, 2011.
Foto: Andrej Brence, 2010.
Foto: Miran Kranjc, 2004.