Domov » Uporaba znaka Register žive kulturne dediščine

Uporaba znaka Register žive kulturne dediščine

Koordinator varstva žive kulturne dediščine je za nosilce, ki so že vpisani v Register žive kulturne dediščine, dal na uporabo znak Register žive kulturne dediščine. Znak je namenjen objavi v publikacijah in drugih tiskovinah ter na spletnih straneh, ki predstavljajo v Register žive kulturne dediščine vpisane enote in nosilce nesnovne kulturne dediščine. Prav tako se znak lahko uporablja kot oznaka na izdelkih/produktih nosilcev, ki so vpisani v Register žive kulturne dediščine.

V kolikor bi želeli uporabiti znak Registra nas kontaktirajte preko spletnega obrazca na povezavi. Ko Koordinator presodi ali je raba znaka v skladu s Priročnikom za uporabo zaščitnega znaka, izda uporabniku dovoljenje za uporabo znaka, v katerem so navedeni natančni podatki uporabnika ter namen rabe znaka.