Domov » Udeležba Tjaše Zidarič na konferenci Intangible Cultural Heritage in the UK: promoting and safeguarding our diverse living cultures London, 20. september 2014

Udeležba Tjaše Zidarič na konferenci Intangible Cultural Heritage in the UK: promoting and safeguarding our diverse living cultures London, 20. september 2014

Pripovedovanje zgodb, uprizoritvene umetnosti, raznovrstne družbene prakse, rituali in praznovanja, znanja in prakse o naravi in vesolju, tradicionalne obrti, znanja in spretnosti … Vse to je konstituitivni del tradicije in kulturne dediščine Velike Britanije in ima temeljno vlogo tako pri oblikovanju sedanjega načina življenja, kot tudi pričevanju o britanski zgodovini in vsesplošnem formiranju nacionalne identitete.

V soboto, 20. septembra, sem se v Museum of London Docklands udeležila konference Intangible Cultural Heritage in the UK: promoting and safeguarding our diverse living cultures. Konferenco so pripravili znotraj nacionalnega komiteja ICOMOS-UK (International Council for Monuments and Sites – United Kingdom) v sodelovanju z Museum of London Docklands, podprtim s strani Kraljevega antropološkega inštituta. Gre za prvo konferenco v Veliki Britaniji, ki se je posvečala izključno tematiki nesnovne kulturne dediščine.

Po uvodnih nagovorih ter uvodni predstavitvi multikulturno obarvane poezije svetovno znane angleške pesnice in pisateljice Patience Agbabi, so v prvem delu konference svoje prispevke predstavili: Clara Arokiasamy, predsednica komiteja za nesnovno kulturno dediščino ICOMOS-UK, ki je osvetlila vprašanje kaj je nesnovna kulturna dediščina Velike Britanije; Anna Leask, članica delovne skupine za nesnovno kulturno dediščino edinburške Univerze Napier, je predstavila škotsko izkušnjo v zvezi z njenim evidentiranjem in varovanjem; Tom Selwyn z londonske Šole za orientalske in afriške študije, je nesnovno kulturno dediščino umestil v širši antropološki kontekst; Robin Wood, predsednik in soustanovitelj Združenja dediščine obrti, je problematiziral zaščito rokodelskih in umetnostnih obrti; Izzy Mohammed s knjižnice v Birminghamu pa predstavil arhivsko gradivo, ki priča o nesnovni kulturni dediščini črnske in azijske skupnosti v Birminghamu. Sledila je okrogla miza s tremi krajšimi prezentacijami v zvezi s kulturno dediščino gozdov, tradicionalnimi festivali skupnosti diaspore ter umetnostjo in veščino pripovedovanja zgodb. Okrogli mizi je sledila diskusija. V zadnjem delu konference je Carole Souter z nacionalnega loterijskega sklada za dediščino predstavila delovanje sklada na področju nesnovne kulturne dediščine; David Thackray, predsednik ICOMOS-UK, pa povzel vsebino konference ter podal zaključne komentarje.

Predstavitve so bile izbrane tako, da so teoretične kontekste združevale s praktičnimi primeri. Glavni cilj konference je bilo ozaveščanje o različnih vrstah nesnovne kulturne dediščine kulturno in etnično raznolikih skupin Velike Britanije, tako na podeželju kot tudi v mestih. Konferenca je raziskala tudi nekatera izmed ključnih vprašanj in izzivov v zvezi z ohranjanjem in prenosom tradicij in živih kulturnih izrazov na prihodnje generacije. Prispevki avtorjev so osvetlili zanimive nove poglede in perspektive v zvezi s tematiko in ponudili mnoga izhodišča za razmislek, celotna konferenca pa pomenila pomembno iniciativo za vzpostavitev sistema varovanja nesnovne kulturne dediščine v Veliki Britaniji, pri čemer je še posebej zanimiv multikulturni kontekst njene pojavnosti.

Tjaša Zidarič

Foto: Tjaša Zidarič, 2014. Foto: Tjaša Zidarič, 2014. Foto: Tjaša Zidarič, 2014. Foto: Tjaša Zidarič, 2014. Foto: Tjaša Zidarič, 2014. Foto: Tjaša Zidarič, 2014.

Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.