Domov » Udeležba predstavnice Koordinatorja na Unesco Forumu, Portorož, 23. 10. 2015

Udeležba predstavnice Koordinatorja na Unesco Forumu, Portorož, 23. 10. 2015

Foto: Adela Pukl, 2015. 23. 10. 2015 je na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, potekal Unesco Forum. Namen Foruma je bilo srečanje in predstavitev delovanja vseh ustanov v Sloveniji, povezanih z Unescom.

Po uvodnih nagovorih  dr. Stanislava Pejovnika, dr. Aleša Gačnika in dr. Tadeje Jere Jakulin so sledili sklopi s predstavitvami različnih aktivnosti, povezanih z Unescom. 

Dr. Rosana Cerkvenik je predstavila Unescovo naravno in kulturno dediščino v Sloveniji: Škocjanske jame, Kolišča na Barju in dediščino živega srebra v Idriji. Mag. Adela Pukl je predstavila implementacijo Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine skozi delovanje Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in stanje na področju nesnovne kulturne dediščine.

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, mag. Suzana Fajmut Štrucl in dr. Gordana Beltram so predstavili geoparke, biosferna območja in pomembna mokrišča pri nas.

Boštjan Jerman in Jože Bogataj sta predstavila delovanje mreže Unesco šol in Unesco vrtcev ter Unesco mladinsko platformo.

Mag. Mitja Jermol, dr. Mitja Brilly in Davor Šoštaršič so  predstavili z Unescom povezano izobraževanje, raziskovanje in mednarodne projekte, ki potekajo v Sloveniji.

Marjutka Hafner je spregovorila o »moči« znamke Unesco in njegovi uporabi v komercialne in nekomercialne namene.

Dr. Aleš Gačnik je predstavil Unesco festival kot  povezovalni, komunikacijski in promocijski medij.

Foto: Adela Pukl, 2015.