Domov » Udeležba Nadje Valentinčič Furlan na konferenci EASE, Talin, Estonija, 31. 7. - 3. 8. 2014

Udeležba Nadje Valentinčič Furlan na konferenci EASE, Talin, Estonija, 31. 7. - 3. 8. 2014

Nadja Valentinčič Furlan, ki je v sklopu koordinatorstva varstva žive kulturne dediščine v SEM zadolžena za avdiovizualni del projekta, se pri svojem delu zanaša na principe vizualne antropologije in etnografije, seveda pa upošteva tudi Unescove zahteve in cilje.

Na prehodu iz julija v avgust 2014 se je udeležila konference EASA (evropsko združenje socialnih antropologov) na temo Sodelovanje, intimnost in revolucija: novosti in kontinuitete v prepletenem svetu (Collaboration, Intimacy & Revolution: innovation and continuity in an interconnected world) v estonskem Talinu. Aktivno se je udeležila panela Sodelovanje pri vizualnem delu: s kom, kako, s kakšnim namenom? (Collaboration in visual work: with whom, how, what for?). To je bil uradni panel Vanease (Mreže za vizualno antropologijo pri EASA).

Valentinčič Furlanova je predstavila referat Avdiovizualna dokumentacija nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji (Audiovisual documentation of intangible cultural heritage in Slovenia). Osredotočila se je na vizualizacijo enot za nacionalni Register žive kulturne dediščine, ki jo je prikazala predvsem skozi komunikacijo med partnerji, ki so pri tem bolj ali manj aktivno udeleženi, nekateri osebno, drugi pretežno z navodili in priporočili (UNESCO, Ministrstvo za kulturo, Slovenski etnografski muzej, nosilci nesnovne dediščine,  avtorji in producenti video prikazov ter gledalci teh prikazov, pretežno na spletnih portalih); podala je močne in šibke točke tega projekta in pokazala tudi kratek odlomek o obhodih kurentov.

Foto: Nadja Valentinčič Furlan, Talin, 2014. Predlagateljici panela Beate Engelbrecht (Max Planck institute for the study of religious and ethnic diversity, predsednica Vanease in direktorica festivala GIEFF) in Felicia Huges Freeland (SOAES) na zaključni prireditvi v zelo sodobno zasnovanem Pomorskem muzeju. Beate E. bo imela uvodni referat na ljubljanskem posvetu, kjer bo razpravljala o vlogi vizualne dokumentacije pri varovanju / ohranjanju nesnovne kulturne dediščine (v angleščini protection, preservation in safe-guarding nosijo precej različne pomene in opredeljujejo različne strokovne dejavnosti). Foto: Nadja Valentinčič Furlan, Talin, 2014.

Zaključila je z napovedjo, da bomo na mednarodnem posvetu Video dokumentacija nesnovne kulturne dediščine in kratki video prikazi za registre (Video documenting of ICH and short videos for registers) 25. in 26. septembra v Ljubljani razpravljali o produkciji, vlogi in pomenu vizualnih prikazov za nacionalne in Unescove registre in sezname, primerjali bomo prakse in izzive v različnih državah, razmišljali bomo, katera spoznanja in etična izhodišča vizualne antropologije so lahko koristna tudi pri vizualizaciji za Unescov projekt. Referat je zbudil precej zanimanja kolegov iz drugih držav, ki se posvečajo sorodnim temam, tako da bo tudi slovenski posvet dobro obiskan.

Foto: Nadja Valentinčič Furlan, Talin, 2014.