Domov » STROKOVNI POSVET NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN FOLKLORNE SKUPINE

STROKOVNI POSVET NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN FOLKLORNE SKUPINE

18.2.2012, Ljubljana

STROKOVNI POSVET NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN FOLKLORNE SKUPINE

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo ljudskih tradicijskih skupin Slovenije pripravlja strokovni posvet, namenjen vsem, ki se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo. Posvet bo skušal na podlagi poznavanja področja delovanja folklornih skupin opozoriti na njihov pomen v sodobnosti, na neizkoriščene možnosti promocije njihovega delovanja v slovenskem in svetovnem merilu, spodbuditi k razmišljanju o sedanjem stanju na folklornem področju v Sloveniji ter opozoriti na možnosti njegovega prihodnjega razvoja. Več informacij o dogodku na spletni strani JSKD.