Domov » Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, Ptuj, 12. maj 2016

Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, Ptuj, 12. maj 2016

Vljudno vas vabimo na 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, ki bo potekalo pod naslovom Živa kulturna dediščina − seznami, zbirke, varovanje in predstavitev v četrtek, 12. maja 2016, s pričetkom ob 9.30 uri v Miheličevi galeriji na Ptuju.

Vljudno vabljeni!

 

Organizatorji:

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

 

Program srečanja:

9:30 Prihod udeležencev

10:00 Odprtje srečanja in nagovori

 • Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
 • Ingrid Slavec Gradišnik, predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • Tanja Roženbergar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja
 • Miroslav Senčar, župan Mestne občine Ptuj

10:15 Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016

 • Naško Križnar, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana

10:30 Nesnovna kulturna dediščina Slovenije – izzivi in problemi po implementaciji Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine

 • Anja Jerin in Adela Pukl, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

11:15 ODMOR

11:30 Čezmejna kulturna dediščina prebivalcev ob zgornji Kolpi in Čabranki v hrvaškem in

slovenskem registru nesnovne kulturne dediščine – kako naprej?

 • Marko Smole, Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce

11:50 Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem – pred sprejetjem v avstrijski nacionalni seznam nesnovne dediščine UNESCO in po njem

 • Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec

12:10 Vpis porabske nesnovne dediščine v madžarski register – Pomen za ohranjanje kulturne dediščine med Slovenci v Porabju

 • Marija Kozar-Mukič, Komisija za kulturo pri Državni slovenski samoupravi, Gornji Senik

12:30 ODMOR

NOVINARSKI TRENUTEK: ČAS ZA INTERVJUJE

14:30 Zbirke kulturne dediščine med Alpami in Krasom (ZBORZBIRK) – projekt čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo

 • Marina Cernetig, Inštitut za slovensko kulturo, Špeter
 • Špela Ledinek Lozej in Mojca Ravnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana

15:15 Tradicionalne pustne maske v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož

 • Andrej Brence, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

15:35 Sodobna prizadevanja za celostni razvoj rokodelstva in izzivi ter priložnosti za

Prihodnost

 • Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka

15:55 »Muzej solinarstva« v Krajinskem parku Sečoveljske soline

 • Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

16:15 Nekatere zamisli z grajsko dediščino na ptujskem območju: dvorec in park Turnišče

 • Sandra Jazbec, podiplomska študentka etnologije in kulturne antropologije

16:35 Kam nas vodi dosedanji razvoj Dežele kozolcev?

 • Branka Brcar, Dežela kozolcev, Šentrupert

 

ZEMLJEVID DO MIHELIČEVE GALERIJE

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIJA MIHELIČEVE GALERIJE

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJA OB SREČANJU KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 2016