Domov » Sestanek delovne skupine

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 20.6.2012, kjer je obravnavala 2 enoti nesnovne kulturne dediščine.