Domov » Sestanek delovne skupine

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 29.2.2012, kjer je obravnavala 9 enot nesnovne kulturne dediščine in eno pobudo.