Domov » Sedem novih enot v Registru žive kulturne dediščine

Sedem novih enot v Registru žive kulturne dediščine

V mesecu aprilu 2012 je bilo v Register žive dediščine vpisanih 7 novih enot nesnovne kulturne dediščine. Skupno število vpisanih enot nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine je 9. Poleg Škofjeloškega pasijona (vpisan v decembru 2008) in Cerkljanske laufarije (vpisana v mesecu februarju 2012) so v Register žive dediščine tako vpisane še naslednje enote: Borovo gostüvanje, Obhodi pustnih oračev, Škoromatija, Obhodi kurentov, Drežniški in Ravenski pust, Pisanje pirhov ob prazniku šempav ter Izdelovanje papirnatih rož. Vsaka enota ima lahko več nosilcev, ker pomeni, da je v register vpisanih že 16 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Več podatkov o vpisanih enotah nesnovne kulturne dediščine najdete tu.