Domov » Razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo

Razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo

Foto: Anja Jerin, 2014.

Fotografska razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo

Kavarna SEM, 25. september – 7. november 2014

Razstava je na ogled v času odprtja kavarne SEM.

 

Leta 2003 je Unesco sprejel Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki jo je Slovenija  ratificirala leta 2008 in nesnovno kulturno dediščino, poimenovano živa kulturna dediščina, vnesla v svoj pravni red. Od leta 2011 naloge Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine opravlja Slovenski etnografski muzej. Ena od zavez držav podpisnic Konvencije je oblikovanje seznama enot nesnovne kulturne dediščine na svojem ozemlju. V Sloveniji je to Register žive kulturne dediščine, v katerega smo do konca septembra 2014 vpisali 36 enot, ki jih predstavljamo na razstavi.    

Foto: Miha Špiček, 2014. Foto: Miha Špiček, 2014. Foto: Miha Špiček, 2014.

Foto: Miha Špiček, 2014.
Foto: Miha Špiček, 2014.
Foto: Miha Špiček, 2014.
Foto: Anja Jerin, 2014.