Domov » Razglašena prva živa mojstrovina državnega pomena

Razglašena prva živa mojstrovina državnega pomena

Vlada Republike Slovenije je dne 19.7.2012, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejela Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena.

Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju s Koordinatorjem varstva žive dediščine in Občino Škofja Loka. Sprejeti odlok predstavlja temelj za pripravo predloga za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne dediščine.

Odlok bo začel veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.