Domov » Pobude

Pobude

Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine bo prispele pobude za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine obravnavala trikrat letno (predvidoma v mesecu februarju, juniju in oktobru).

Če je enota nesnovne kulturne dediščine, katere nosilec ste tudi vi (skupnost, skupina ali posameznik), že vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine, lahko za vpis novega nosilca v Register izpolnite le pobudo za evidentiranje nosilca.

Pobudi v pisni in elektronski obliki je potrebno priložiti karakteristične fotografije shranjene na CD-ju. 

Rok za oddajo pobud, ki bodo predvidoma obravnavane v oktobru 2019, je 15. 9. 2019.

Podpisane obrazce pobud in priloge* pošljite na naslov:

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana.

*Obrazec za oddajo pobude za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine in vse priloge morajo biti oddani tudi v elektronski obliki, shranjeni na CD-ju in priloženi pisni vlogi.

Nepopolno izpolnjene obrazce za oddajo pobude vam bomo vrnili v dopolnitev.

Pobuda za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine (maj 2018)

Pobuda za evidentiranje nosilca v Registru nesnovne kulturne dediščine (maj 2018)

Vse potrebne dokumente za pomoč in usmeritev pri izpolnjevanju vlog najdete med DOKUMENTI.

POSEBNO OBVESTILO:

Zaradi nezadostne kadrovske zasedbe lahko prihaja do zastojev pri pripravi predlogov za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine.
Hvala za razumevanje!