Domov » Otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati"

Otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati"

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo v soboto, 20. 9. 2014, obiskali Podgrad, kjer je potekala otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati".

Muzejsko zbirko je postavila občina Ilirska Bistrica s pomočjo sredstev sofinanciranja ukrepov 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013. Na ogled so v prostorih Narodnega doma v Podgradu postavljene maske brkinskih škoromatov ter opisi likov ter zgodovina razvoja.

Škoromatija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju. Na pustno soboto ali nedeljo škoromati pobirajo darove po hišah, na pepelnično sredo pa pusta pokopljejo ali zažgejo.

Škoromatija je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana aprila 2012.

Nekaj utrinkov z otvoritve muzejske zbirke najdete spodaj.

Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014. Foto: Nena Židov, 2014.

Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.