Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Okrogla miza Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni

Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija v četrtek, 10. maja 2012, ob 10:00, organizirata okroglo mizo v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja.
Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za vključevanje v podjetništvo in turizem.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu juniju. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 29.2.2012, kjer je obravnavala 9 enot nesnovne kulturne dediščine in eno pobudo.

Predstavitev nastajanja Registra žive kulturne dediščine

Predstavniki koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo se v preteklih dneh udeležili treh strokovnih posvetov s področja kulturne dediščine, kjer smo predstavili postopek prijave in vpisa enot v register žive kulturne dediščine ter merila za vpis v register žive kulturne dediščine. S prispevkom Register žive kulturne dediščine smo 14.2.2012 sodelovali na prireditvi Srečanje kulturne dediščine Slovenije, ki je potekal v okviru EPK na Ptujskem gradu.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v februarju 2012 je zaključen. Koordinator je prejel 8 novih prijav enot nesnovne kulturne dediščine.

Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v oktobru 2011 je zaključen. Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine bo poleg prispelih prijavnih obrazcev obravnavala tudi pobude in predloge enot nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register žive kulturne dediščine. Na naš naslov lahko naslovite tudi predloge in pobude, ki jih bomo obravnavali in vas nato obvestili o primernosti nesnovne dediščine za vpis v Register in vas pozvali k izpolnitvi prijavnega obrazca.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu oktobru. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v oktobru 2011, je 15.9.2011.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

Pages