Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Štiri nove enote v Registru žive kulturne dediščine

Konec meseca julija in v začetku meseca avgusta 2012 so bile v Register žive kulturne dediščine vpisane 4 nove enote nesnovne kulturne dediščine.

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 20.6.2012, kjer je obravnavala 2 enoti nesnovne kulturne dediščine.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v juniju 2012 je zaključen.
Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v oktobru 2012, je 15.9.2012.

Okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo v SEM

Dne, 10.5.2012, je v okviru Slovenskega etnografskega muzeja in Centra za razvoj Litija, v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja, potekala okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni.

Sedem novih enot v Registru žive kulturne dediščine

V mesecu aprilu 2012 je bilo v Register žive dediščine vpisanih 7 novih enot nesnovne kulturne dediščine. Skupno število vpisanih enot nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine je 9.

Okrogla miza Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni

Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija v četrtek, 10. maja 2012, ob 10:00, organizirata okroglo mizo v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja.
Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za vključevanje v podjetništvo in turizem.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu juniju. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

Pages