Domov » Novi vpisi v Register

Novi vpisi v Register

V Register žive kulturne dediščine so bili 16. 7. 2014 evidentirani trije novi nosilci nesnovne kulturne dediščine.

Ritanski škoromati. Foto: Matej Dodič, 2010. Enoti Škoromatija so bili dodani Ritanski škoromati, ki nadaljujejo tradicijo škoromatije v lokalnem okolju v Ritomečah. Njihove  posebnosti, ki jih razlikujejo od ostalih škoromatov, so: lik mornarja, ki izhaja iz legende o Ritanskem morju, davkarija, ki poleg poberina pobira darove po hišah, in drugačno poimenovanje likov. Škoromat z zvonci je pogosto imenovan kar škoromat ali pa zvončar. Kleščarja, ki ga v Hrušici imenujejo škopit, v Ritomečah imenujejo klanfar.

 

Enotama Izdelovanje papirnatih rož in Izdelovanje cvetnonedeljskih butar je bil dodan nov nosilec, in sicer Društvo REVIVAS Škale, ustanovljeno februarja 2009, ki danes skrbi za oživitev in promocijo vasi Škale. Stalnica v delovanju društva so z leti postali delavnice, razstave, sejmi in druge prireditve, z organizacijo katerih si društvo prizadeva, da bi današnjim mladim približalo lokalne elemente nesnovne kulturne dediščine, med drugim tudi izdelovanje papirnatih rož in cvetnonedeljskih butar.

Društvo REVIVAS Škale. Foto: Ana Glinšek, 2014. Društvo REVIVAS Škale. Foto: Ana Glinšek, 2014.

 

 

 

 

 

Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 36 enot in 74 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Ritanski škoromati. Foto: Matej Dodič, 2010.
Društvo REVIVAS Škale. Foto: Ana Glinšek, 2014.
Društvo REVIVAS Škale. Foto: Ana Glinšek, 2014.