Domov » Novi obrazci za oddajo pobud za vpis v Register

Novi obrazci za oddajo pobud za vpis v Register

Na spletni strani Koordinatorja pod zavihkom DOKUMENTI, najdete nove obrazce za oddajo pobud za vpis v Register žive kulturne dediščine.

Poleg povezav do dokumentov, ki predstavljajo zakonsko podlago varovanja nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji in Pravilnika o delovanju Delovne skupine Koordinatorja, na tem mestu najdete tudi dokument Merila za vpis v Register žive kulturne dediščine, obrazec Pobuda za vpis v Register in pripadajoča navodila, obrazec Pobuda za evidentiranje nosilca in smernice za pripravo karakterističnega video prikaza k nominacijam na Unescov Reprezentativni seznam

Naslednji rok za oddajo pobud, ki jih bo obravnavala Delovna skupina Koordinatorja na prvi seji v prihodnjem letu, je 15. 1. 2015.