Domov » Novi živi mojstrovini državnega pomena

Novi živi mojstrovini državnega pomena

Vlada Republike Slovenije je dne 21.2.2013, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejela Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena in Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena.

Foto: Petra Mrak, 2012
Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju s Koordinatorjem varstva žive dediščine in Gospodarskim interesnim združenjem Kranjska klobasa.

Foto: Sebastjan Weber, 2010
Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju s Koordinatorjem varstva žive dediščine in Občino Ljubno.
Odloka bosta začela veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejeta odloka predstavljata temelj za pripravo predlogov za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.