Domov » Nova vpisa v Register

Nova vpisa v Register

V Register žive dediščine, ki trenutno šteje 44 enot in v katerem je evidentiranih 124 nosilcev nesnovne kulturne dediščine, sta bili dodani dve novi enoti - Ponikovske mačkare in Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi.

 

Ponikovske mačkare so pustna šega z elementi ljudskega gledališča v Ponikvah v Dobrepolju. Fantovska skupnost na pustni torek uprizori poberijo po hišah, predstavo s šaljivim programom, večerni ples po hišah, zabavo in na pepelnično sredo sežig pusta.

Nosilec evidentiran ob enoti Ponikovske mačkare je Fantovska skupnost Ponikve.

Foto: Janez Ožura, 2006. Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi od Babnega Polja do Mirtovičev so mešanica dolenjskega, rovtarskih, gorenjskega in južnobelokranjskega narečja z vplivi nemškega jezika Kočevarjev in sedanjega hrvaškega in slovenskega knjižnega jezika.

Nosilec evidentiran ob enoti Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi je Društvo Osilniška dolina.

 

 

Foto: Tjaša Zidarič, 2015.
Foto: Janez Ožura, 2006.