Domov » Nova vpisa v register

Nova vpisa v register

Foto: Nena Židov, 2014. Dne 12. 6. 2014 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Zagoriške mačkare. Zagoriške mačkare so pustna šega z elementi ljudskega gledališča. V Zagorici pri Dobrepolju pustna skupina z značilnimi liki in naličji na pustno nedeljo dopoldne pobira darove po hišah, popoldne uprizori poroko, babji mlin, žaganje babe in oranje.

 

Foto: Tjaša Zidarič, 2014. V Register je bila 17. 6. 2014 dodana tudi enota Slamnikarstvo na Domžalskem, pri kateri gre za domačo obrt izdelovanja slamnikov in cekarjev iz pletenih slamnatih kit. V 18. stoletju se je razvila v Ihanu in se razširila v Domžale in okolico, kjer je v 19. stoletju prerasla v produkcijo slamnikov v obrtnih delavnicah in tovarnah.

Foto: Nena Židov, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.