Domov » Nova vpisa v Register

Nova vpisa v Register

Dne, 7.12.2012 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Soseska Drašiči.
Prav tako je bil k enoti Obhodi kurentov dodan nov nosilec.
Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 17 enot nesnovne kulturne dediščine.