Domov » Nova publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije

Nova publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije

Pravkar je izšla publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob deseti obletnici Unescove Konvencije, ki so jo uredile Anja Jerin, Tjaša Zidarič in Nena Židov. Izdal jo je Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva žive kulturne dediščine. Izid knjige sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Publikacija obsega nagovore z lanskoletnega dogodka ob praznovanju 10. obletnice Unescove Konvencije štirih predstavnikov slovenskih ustanov, ki se ukvarjajo z nesnovno kulturno dediščino. V drugem delu so zbrani prispevki strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke, Hrvaške in Nemčije o različnih vidikih promocije nesnovne kulturne dediščine. S pričujočo publikacijo želimo osvetliti pozitivne in negativne posledice ukvarjanja z nesnovno kulturno dediščino, da se bomo vseh postopkov in korakov na poti do vpisa na Unescova seznama in v Register lotevali čim bolj premišljeno.

Publikacija je na voljo v muzejski trgovini SEM (cena 10,00 €), elektronska verzija pa na spletni strani Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine (pod zavihkom PUBLIKACIJE).