Domov » Nov vpis v Register

Nov vpis v Register

Dne, 8.8.2013, je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine: Klekljanje idrijske čipke. Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 28 enot nesnovne kulturne dediščine in 54 nosilcev.

Božo Uršič, 2008 Božo Uršič, 2008

Božo Uršič, 2008