Domov » Nov vpis v Register

Nov vpis v Register

Dne, 28.3.2013 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Vuzemski plesi in igre v Metliki. Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 21 enot nesnovne kulturne dediščine.

Foto: Gal Kušar, 2011