Domov » Nov vpis v Register

Nov vpis v Register

Dne, 8.3.2013 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Pandolo.
Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 19 enot nesnovne kulturne dediščine.

Foto: Tjaša Zidarič, 2012