Domov » Nov vpis v Register žive kulturne dediščine

Nov vpis v Register žive kulturne dediščine

Foto: Anja Jerin, 2013Dne, 19. 2. 2014 je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine: Izdelovanje trničev in pisav.

 

Foto: Kristjan Jesih, 2014Prav tako sta bila k enoti Izdelovanje papirnatih rož dodana dva nova nosilca.

 

 

Foto: Sead Ćurak, 2013Trenutno je v Register žive kulturne dediščine vpisanih 33 enot nesnovne kulturne dediščine in 66 nosilcev.

Foto: Anja Jerin, 2013
Foto: Kristjan Jesih, 2014
Foto: Sead Ćurak, 2013