Domov » Mednarodna konferenca o video dokumentiranju nesnovne kulturne dediščine in video prikazih za registre

Mednarodna konferenca o video dokumentiranju nesnovne kulturne dediščine in video prikazih za registre

Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva žive kulturne dediščine, 25. in 26. septembra 2014 organizira mednarodno konferenco na temo video produkcije o pojavih nesnovne kulturne dediščine.

Kratki video filmi (5-10 minut) o pojavih nesnovne dediščine kot del nacionalnih registrov in UNESCOVEGA seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva  tvorijo hitro rastoče video knjižnice (primer http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011). UNESCO daje zelo natančna navodila glede priprave pisnih nominacij enot in le malo zahtev in priporočil za proizvodnjo video predstavitev. Rezultat je pestrost oblik in stilov, pri čemer nekateri postajajo prevladujoči in vplivajo na način vizualnega prikazovanja nesnovne dediščine po svetu.

Konferenca bo odprla prostor za evalvacijo in izmenjavo izkušenj, poleg tega pa bo predstavila  vizualno produkcijo, ki temelji na principih vizualne etnografije. Vabljeni so torej etnologi in antropologi, ki preučujejo vizualne vidike nesnovne kulturne dediščine, da osvetlijo teoretične, metodološke, praktične in etične temelje vizualne etnografije, ki lahko podpirajo produkcijo kratkih videov za registre nesnovne kulturne dediščine. Strokovnjake UNESCA in nacionalnih ustanov, raziskovalce, producente in avtorje video prikazov vabimo k diskusiji o močnih in šibkih točkah različnih video stilov. Zanimali nas bodo odgovori na vprašanja: Kako video prikazi odražajo UNESCOVE zahteve, strategije posameznih držav, strokovno držo raziskovalcev, pričakovanja nosilcev kulturne dediščine, vizije avtorjev, ipd.? Kje so ti video prikazi dostopni, koga nagovarjajo? Kakšno je razmerje med pisno dokumentacijo enote, fotografijami in video prikazi na spletnih straneh? Kakšen vpliv imajo video prikazi na dediščinski pojav, njegove nosilce, izobraževalne procese, promocijo držav, turistično industrijo ipd.?

Čas za prijave referatov in filmov je do 15. maja 2014.

Kontaktna oseba je Nadja Valentinčič Furlan, Nadja.Valentincic@etno-muzej.si.

Več podatkov je v priponki.