Domov » Majski rok za oddajo pobud za vpis v Register

Majski rok za oddajo pobud za vpis v Register

Naslednja seja Delovne skupine Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine bo predvidoma v mesecu juniju 2015. Rok za oddajo pobud za vpis v Register žive kulturne dediščine je 15. 5. 2015.

Podpisane obrazce pobud in pripadajoče priloge* pošljite na naslov:

Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

*Obrazec pobude in priloge morajo biti poslani tudi v elektronski obliki, shranjeni na CD-ju in priloženi pisni vlogi.

Več informacij o pobudah