Domov » Konec leta 2014 izšli članki na temo nesnovne kulturne dediščine

Konec leta 2014 izšli članki na temo nesnovne kulturne dediščine

Konec leta 2014 je izšlo nekaj člankov o aktivnostih Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in nesnovni kulturni dediščini v Sloveniji. Najdete jih pod zavihkom PUBLIKACIJE.

Članek Aktivnosti Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014, objavljen v zadnji lanski številki Glasnika Slovenskega etnološkega društva, prinaša poročilo o delovanju Koordinatorja v letu 2014.

 

 

 

Foto: Anja Jerin, 2014. Nadja Valentinčič Furlan v svojem članku Tokovi vizualne antropologije 2014, objavljenem v zadnjem Glasniku Slovenskega etnološkega društva, med drugim spregovori tudi o mednarodni konferenci Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom, ki jo je v sklopu prvih Dnevov nesnovne kulturne dediščine v SEM, v septembru 2014 organiziral Koordinator.  

 

Iztok Ilich v recenziji, objavljeni v lanskoletni številki Etnologa, predstavi dvojezično publikacijo, ki jo je v septembru 2014 izdal Koordinator z naslovom Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije.

 

 

 

 

 

Foto: Tjaša Zidarič, 2014.

Tjaša Zidarič v zadnjem Etnologu (2014) v članku Pandolo: Prijateljski turnir v tradicionalni istrski igri pred Slovenskim etnografskim muzejem predstavi turnir v igri pandolo, ki je bil izveden v avgustu 2014. Gre za tradicionalno istrsko igro, ki je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana v marcu 2013.

 

 

Foto: Tjaša Zidarič, 2014.

V drugem prispevku ista avtorica oriše dogajanje in sklepe s konference Intangible Cultural heritage in the UK: Promoting and Safeguarding Our Diverse Living Cultures, ki je potekala v Museum of London Docklands.

Foto: Anja Jerin, 2014.
Foto: Anja Jerin, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.
Foto: Tjaša Zidarič, 2014.