Domov » Izgradnja kranjske stene na hudourniku Blatnica v Klemenčevem

Izgradnja kranjske stene na hudourniku Blatnica v Klemenčevem

Na hudourniku Blatnica (pritok Bistričice) v Klemenčevem (občina Kamnik) poteka zadnja faza izgradnje kranjske stene ali lesene kašte, ki je bila v letu 2013 vpisana v Register žive kulturne dediščine.

Gradnja kranjskih sten ali lesenih kašt je tehnika, ki se uporablja pri urejanju vodotokov in sanaciji erozijskih žarišč ter pogojno stabilnih pobočij. Za gradnjo kranjske stene se uporabljajo rešetkasto sestavljena debla in kamen.

Gradnja lesenih kašt je značilna predvsem za Alpsko in Predalpsko Slovenijo: za hudournike, gorske in hribovite vodotoke, ki jih zaznamujejo velik padec dna vodotoka, velika premostitvena zmogljivost in intenzivni erozijski procesi. Na teh vodotokih je zaradi velikega padca dna značilen velik potencial za izkoriščanje vodne energije. Tovrstni objekti so bili v preteklosti na Belci, Radovni, Tržiški Bistrici, Kokri, Sori, pritokih Gradaščice, Kamniški Bistrici, Savi idr. Lesene kašte se gradijo tudi danes in so značilna tehnika urejanja vodotokov, prisotna na številnih vodotokih – med njimi na Savi Dolinki, Savi Bohinjki, Ribnici, Kokri, Savinji, Čerinščici, številnih hudournikih (Smrečji graben, Srednji graben, Čvelov graben, Lolov graben) idr. Lesene kašte se gradijo tudi v drugih državah Evrope in sveta – predvsem so značilne za Avstrijo, Italijo, Švico in Nemčijo. (vir: Register žive dediščine)

Nekaj fotografij gradnje kranjske stene si lahko ogledate spodaj.

 6. 7. 2015

Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. 7. 2015

Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 7. 2015

Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015.

Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.
Foto: Anja Jerin, 2015.