Domov » Evidentiran nov nosilec enote Tradicionalno lončarstvo

Evidentiran nov nosilec enote Tradicionalno lončarstvo

Franc Kremžar. Foto: Anja Jerin, 2014. Enoti Tradicionalno lončarstvo, ki je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana 22. 1. 2014, je bil 28. 7. 2014 dodan nov nosilec - Franc Kremžar iz Gmajnice pri Komendi.

Lončarjenja se je Franc Kremžar naučil od svojih staršev, dodatna lončarska znanja in potrebne obrtne veščine je pridobil v Lončarski obrtni zadrugi Komenda. Od leta 1984, ko se je odločil, da bo povsem samostojen, vodi svojo obrtno dejavnost.

 

V Register žive kulturne dediščine je trenutno vpisanih 36 enot in 75 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Franc Kremžar. Foto: Anja Jerin, 2014.