Domov » Delovna skupina Koordinatorja

Delovna skupina Koordinatorja

Pravilnik o delovanju Delovne skupine

Člani delovne skupine
Dr. Janez Bogataj
Andrej Brence (Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož)
Mag. Tatjana Dolžan Eržen (Gorenjski muzej)
Dr. Rajko Muršič (FF,Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)
Dr. Barbara Ivančič Kutin (Inštitut za slovensko narodopisje)
Mag. Anja Jerin (Slovenski etnografski muzej)
Karla Kofol (Tolminski muzej)
Mag. Ksenija Kovačec Naglič (Ministrstvo za kulturo RS)
Ivica Križ (Dolenjski muzej)
Dr. Rebeka Kunej (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU)
Mag. Janez Polajnar (Mestni muzej Ljubljana)
Mag. Adela Pukl (Slovenski etnografski muzej)
Jelka Pšajd (Pomurski muzej Murska Sobota)
Dr. Bojana Rogelj Škafar (Slovenski etnografski muzej)
Barbara Sosič (Slovenski etnografski muzej)
Mag. Barbara Urbanija (Slovenska nacionalna komisija za Unesco)
Dr. Nena Židov (Slovenski etnografski muzej)
Sebastjan Weber (Muzej novejše zgodovine Celje)

Nadja Valentinčič Furlan (Slovenski etnografski muzej) - vizualna etnografija
 

 

 

Logotip Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine
Logotip Slovenskega etnografskega muzeja