Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Posvet 40. obletnica Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, 9.10.2012

Ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini je dne, 9.10.2012, v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu (Park Škocjanske jame), v organizaciji Slovenske nacionalne komisije za Unesco potekal posvet z naslovom 40. obletnica Konvencije o svetovni dediščini- pomen konvencije danes.

Nov vpis v register

Dne 9.10.2012 je bila v Register žive dediščine vpisana nova enota nesnovne kulturne dediščine z imenom Otepanje v Bohinju. Trenutno je v register vpisanih 14 enot nesnovne kulturne dediščine.

Mednarodni seminar UNESCO: Vloga mladih pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine

Letos so v Bolgariji ustanovili Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine za jugovzhodno Evropo. Ena izmed prvih aktivnosti je bila organizacija izobraževalnega seminarja z naslovom The Role of Youth in Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Implementing the 2003 UNESCO Convention in South-East European States, ki je konec septembra potekal v Sofiji. Seminarja se je udeležilo veliko mladih, ki so predstavljali nesnovno kulturno dediščino svojih držav.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v oktobru 2012 je zaključen.

Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v februarju 2013, je 15.1.2012.

Zaključki s posveta Dediščina - naše bogastvo

10.5.2012 je v Slovenskem etnografskem muzeju potekala okrogla miza o nesnovni kulturni dediščini z naslovom Dediščina - naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni. Zbrani zaključki s posveta so zbrani tukaj.

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 20.6.2012, kjer je obravnavala 2 enoti nesnovne kulturne dediščine.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v juniju 2012 je zaključen.
Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v oktobru 2012, je 15.9.2012.

Okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo v SEM

Dne, 10.5.2012, je v okviru Slovenskega etnografskega muzeja in Centra za razvoj Litija, v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja, potekala okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni.

Pages