Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Razstava Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož

 

 

 

 

 

 

Razstava Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož

Slovenski etnografski muzej (upravna hiša), 25. september – 7. november 2014

Razstava je na ogled od ponedeljka do petka med 10.00 in 18.00.

Dnevi nesnovne kulturne dediščine v SEM uspešno za nami

Med 25. in 27. septembrom 2014 so v Slovenskem etnografskem muzeju potekali prvi Dnevi nesnovne kulturne dediščine v SEM, ki so se pričeli v četrtek, 25. septembra 2014, ob 11.00 s predstavitvijo treh publikacij na temo nesnovne kulturne dediščine. Dr. Nena Židov (SEM) je predstavila publikacijo Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije, ki je izšla ob obeležitvi 10. obletnice Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Sledila je predstavitev knjige Zvončari i njihovi odjeci dr. Lidije Nikočević iz Etnografskega muzeja Istre iz Pazina. Mag. Andreja Rihter pa je predstavila publikacijo Slavic Carnivals, ki jo je izdal Forum slovanskih kultur ob istoimenski razstavi pustne dediščine dvanajstih slovanskih držav.

Udeležba Tjaše Zidarič na konferenci Intangible Cultural Heritage in the UK: promoting and safeguarding our diverse living cultures London, 20. september 2014

Pripovedovanje zgodb, uprizoritvene umetnosti, raznovrstne družbene prakse, rituali in praznovanja, znanja in prakse o naravi in vesolju, tradicionalne obrti, znanja in spretnosti … Vse to je konstituitivni del tradicije in kulturne dediščine Velike Britanije in ima temeljno vlogo tako pri oblikovanju sedanjega načina življenja, kot tudi pričevanju o britanski zgodovini in vsesplošnem formiranju nacionalne identitete.

Nova publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije

Pravkar je izšla publikacija Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob deseti obletnici Unescove Konvencije, ki so jo uredile Anja Jerin, Tjaša Zidarič in Nena Židov. Izdal jo je Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva žive kulturne dediščine. Izid knjige sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati"

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo v soboto, 20. 9. 2014, obiskali Podgrad, kjer je potekala otvoritev muzejske zbirke "Brkinski škoromati".
Muzejsko zbirko je postavila občina Ilirska Bistrica s pomočjo sredstev sofinanciranja ukrepov 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013. Na ogled so v prostorih Narodnega doma v Podgradu postavljene maske brkinskih škoromatov ter opisi likov ter zgodovina razvoja.

39. Ribniški sejem

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo v nedeljo, 7. 9. 2014, obiskali 39. Ribniški semènj, sejem z dolgo in bogato tradicijo. Prve sejme so na ribniških tleh prirejali že v 16. stoletju, danes pa je to največji tovrstni sejem v Sloveniji, ki ga letno obišče po več deset tisoč obiskovalcev. Tradicionalna prireditev se je razvila v večdnevno dogajanje, ki ga spremlja pester kulturni program. Osrednji Škrabčev trg je bil namenjen obema tradicionalnima ribniškima obrtema, suhi robi in lončarstvu, na stojnicah pa smo si lahko ogledali tudi prikaze izdelovanja raznovrstnih izdelkov iz lesa, gline in drugih materialov.

Naslednja seja Delovne skupine Koordinatorja

Naslednja seja Delovne skupine Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine bo predvidoma v mesecu oktobru 2014. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane na zadnji seji v letu 2014, je 15. 9. 2014.

Udeležba Nadje Valentinčič Furlan na konferenci EASE, Talin, Estonija, 31. 7. - 3. 8. 2014

Nadja Valentinčič Furlan, ki je v sklopu koordinatorstva varstva žive kulturne dediščine v SEM zadolžena za avdiovizualni del projekta, se pri svojem delu zanaša na principe vizualne antropologije in etnografije, seveda pa upošteva tudi Unescove zahteve in cilje.

Na prehodu iz julija v avgust 2014 se je udeležila konference EASA (evropsko združenje socialnih antropologov) na temo Sodelovanje, intimnost in revolucija: novosti in kontinuitete v prepletenem svetu (Collaboration, Intimacy & Revolution: innovation and continuity in an interconnected world) v estonskem Talinu. Aktivno se je udeležila panela Sodelovanje pri vizualnem delu: s kom, kako, s kakšnim namenom? (Collaboration in visual work: with whom, how, what for?). To je bil uradni panel Vanease (Mreže za vizualno antropologijo pri EASA).

Pages