Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Vpis Cerkljanske laufarije v register žive kulturne dediščine

Z dnem 9.2.2012 je bila v register žive kulturne dediščine vpisana druga enota nesnovne kulturne dediščine, Cerkljanska laufarija. V register sta tako do sedaj vpisani dve enoti - poleg Cerkljanske laufarije še Škofjeloški pasijon, ki je bil v register vpisan konec leta 2008.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v februarju 2012 je zaključen. Koordinator je prejel 8 novih prijav enot nesnovne kulturne dediščine.

Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v oktobru 2011 je zaključen. Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine bo poleg prispelih prijavnih obrazcev obravnavala tudi pobude in predloge enot nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register žive kulturne dediščine. Na naš naslov lahko naslovite tudi predloge in pobude, ki jih bomo obravnavali in vas nato obvestili o primernosti nesnovne dediščine za vpis v Register in vas pozvali k izpolnitvi prijavnega obrazca.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu oktobru. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v oktobru 2011, je 15.9.2011.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

SEM v letu 2011 prevzel vlogo Koordinatorja

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 prevzel vlogo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. Vse uporabnike spletne strani prosimo, naj pobude in prijave (v skladu z dokumenti in navodili) za Register žive kulturne dediščine pošljejo na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana.
E: adela.pukl@etno-muzej.si

Pages