Domov » Aktivnosti koordinatorja » V Register vpisane nove enote - PREVOZNO ČEBELARSTVO, IZDELOVANJE PLETEN IN VOŽNJA Z NJIMI PO BLEJSKEM JEZERU IN PREKMURŠČINA

V Register vpisane nove enote - PREVOZNO ČEBELARSTVO, IZDELOVANJE PLETEN IN VOŽNJA Z NJIMI PO BLEJSKEM JEZERU IN PREKMURŠČINA

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne dediščine vpisalo tri nove enote nesnovne kulturne dediščine: Prevozno čebelarstvo, Izdelovanje pleten in vožnja z njimi po Blejskem jezeru in Prekmurščina.

 

 

Foto: M. Špiček, 2017Prevozno čebelarstvo je prevažanje čebel v panjih za boljše izkoriščanje čebelje paše. Pri tem je treba poznati tehnologijo čebelarjenja in prevažanja, lastnosti medovitih rastlin ter pozorno spremljati vremenske razmere in poznati ustrezno zakonodajo. Ob enoti je bil evidentiran en nosilec - Čebelarska zveza Slovenije.

 

 

 

Foto: M. Špiček, 2017Pletnarstvo je tradicionalno izdelovanje lesenih čolnov – pleten, pletnarjenje pa prevažanje ljudi in tovora med pristani po Blejskem jezeru. Pletno upravlja čolnar stoje z vesloma. Znanja pletnarstva in pletnarjenja se prenašajo iz roda v rod. Ob enoti je bil evidentiran en nosilec - Čolnarsko združenje Pletna Bled D.z.d.

 

 

 

 

Prekmurščina je narečje panonske narečne skupine, ki se deli na tri temeljna podnarečja: goričko, ravénsko in dólinsko. Do poenotenja slovenske knjižne norme sredi 19. stoletja je bila (pokrajinska) knjižna različica slovenskega jezika (ob kranjščini).

 

 

 

Prav tako je Ministrstvo za kulturo posameznim v Register že vpisanim enotam pripisalo nove nosilce nesnovne kulturne dediščine. Novi nosilci so bili dodani enotam: Priprava poprtnikov (Skupina gospodinj iz Škofljice in okolice), Spuščanje gregorčkov (Kulturno turistično društvo Kamna Gorica), Streljanje z možnarji (Društvo pritrkovalcev in možnaristov Kamna Gorica) in Tradicionalno lončarstvo (Saša Žuman).

Register trenutno šteje 72 enot in 200 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Foto: M. Špiček, 2017
Foto: M. Špiček, 2017