Domov » Aktivnosti koordinatorja » Udeležba predstavnice Koordinatorja na Generalni skupščini Regionalnega centra iz Sofije, 17. maj 2018

Udeležba predstavnice Koordinatorja na Generalni skupščini Regionalnega centra iz Sofije, 17. maj 2018

Kot predstavnica Koordinatorja se je Bojana Rogelj Škafar 17. maja 2018 udeležila Generalne skupščine Centra za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem UNESCA, Sofija, Bolgarija.

Po lanskoletni evalvaciji Centra s strani UNESCA, ima Center  mandat za naslednji cikel, ki traja 6 let. Na skupščini se obravnavajo: vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto, vsebinski in finančni načrt za tekoče leto, spremembe Statuta in postopki. Skupščina je vedno znova tudi priložnost za izmenjavo informacij o projektih, ki jih vodijo posamezne članice v sodelovanju z drugimi članicami. Slovenija je vsekakor med aktivnejšimi članicami, saj je bila soorganizator okrogle mize o muzejih in nesnovni kulturni dediščini (november 2016, Sofija; sedaj je izšla publikacija), sodelovala je na lanskoletni potujoči razstavi na prostem NKD JV Evrope, bila je soorganizator delavnice o implementaciji Konvencije 2003 (januar 2018, Ljubljana), načrtuje konferenco ekspertov (oktober 2018, Ljubljana).

Predstavniki držav članic so na skupščini opozarili:

-              da bi skupščina morala biti konec leta in ne šele v maju,

-              da bi moralo biti finančno poslovanje preglednejše,

-              da bi morale članice krepiti medsebojno sodelovanje,

-              da bi moral Center krepiti internacionalizacijo svojega delovanja.

Omeniti velja še pobudo dr. Petka Hristova, direktorja Etnografskega muzeja iz Sofije, da bi Center začel izdajati letno znanstveno strokovno publikacijo.