Domov » Aktivnosti koordinatorja » Udeležba predstavnic Koordinatorja na 15. Vzporednicah

Udeležba predstavnic Koordinatorja na 15. Vzporednicah

Med 23. in 25. majem 2018 je v Planinskem muzeju v Mojstrani potekalo mednarodno srečanje 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ki jo je organiziralo Slovensko etnološko društvo v sodelovanju s Hrvaškim etnološkim društvom, ZRC SAZU in Slovenskim etnografskim muzejem kot Koordinatorjem varstva nesnovne kulturne dediščine. Letošnje srečanje je potekalo na temo Nesnovna dediščina med prakso in registri.

Na pogovornem večeru, ki je pod naslovom Nesnovna kulturna dediščina in njeno ohranjanje v lokalni skupnosti in registrih, potekalo 23. maja 2018 in je bilo namenjeno predstavitvi lokalni skupnosti, je sodelovala Anja Jerin, ki je predstavila sistem vpisovanja v Register nesnovne kulturne dediščine, ki se je uveljavil v obdobju od leta 2011, ko je naloge nacionalnega Koordinatorja prevzel Slovenski etnografski muzej.

Predstavnica Koordinatorja A. Jerin. Foto: N. Židov, 2018 Predstavnica Koordinatorja N. Židov med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018 Predstavnica Koordinatorja A. Pukl med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018 Predstavnica Koordinatorja N. Valentinčič Furlan med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018

 

 

 

 

V četrtek 24. maja 2018 je uvodnim pozdravnim nagovorom sledil razdelek Unesco in nesnovna dediščina: Pogledi stroke, nosilcev in politike, ki ga je pričela Nena Židov s prispevkom Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji med politiko, stroko in nosilci. Ob koncu razdelka je Adela Pukl orisala pot kurentov od Registra nesnovne kulturne dediščine do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. V popoldanskem delu srečanja je Nadja Valentinčič Furlan s predstavitvijo Nominacijski filmi o nesnovni kulturni dediščini predstavila primere filmov o nesnovni kulturni dediščini.

VABILO 23. 5. 2018

PROGRAM

15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 201815. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 201815. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 201815. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 201815. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 201815. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018

Predstavnica Koordinatorja A. Jerin. Foto: N. Židov, 2018
Predstavnica Koordinatorja N. Židov med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018
Predstavnica Koordinatorja A. Pukl med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018
Predstavnica Koordinatorja N. Valentinčič Furlan med predstavitvijo. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018
15. Vzporednice. Foto: A. Jerin, 2018