Domov » Aktivnosti koordinatorja » Registru dodana dva nova nosilca

Registru dodana dva nova nosilca

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne dediščine vpisalo dva nova nosilca nesnovne kulturne dediščine.

 

 

Janez Pogorelec. Foto: T. Zajc Zver, 2018Ob enoti Tradicionalno lončarstvo je bil evidentiran lončar Janez Pogorelec iz Dolenje vasi pri Ribnici. Janez Pogorelec je lončar, ki se je sam naučil oblikovanja gline na 'kolovratu' – kljub temu, da sta se z lončarstvom ukvarjala že njegov praded in stari oče. Slednji svojega znanja ni prenesel na očeta Janeza Pogorelca. Leta 1999 si je Janez Pogorelec sam izdelal električni lončarski kolovrat in začel z oblikovanjem gline. Obliko izdelkov je prenesel iz Šentjerneja od lončarja Pungerčarja. Danes izdeluje različne sklede, latvice, majolke, piščali in žvrgolce različnih antropomorfnih oblik in modernejše izdelke po naročilu. Izdeluje tudi replike arheoloških najdb. Oblikovane izdelke suši na zraku ter v električni peči žge prvo, biskvitno žganje. Nato na izdelke nanese glazuro in jih še drugič ožge v peči. Za svoje izdelke je Janez Pogorelec pridobil certifikat Art&Craft, prodaja pa jih večinoma v domači trgovini. Kot mentor prenaša svoje znanje, ki temelji na tradicionalnem lončarstvu ribniške doline, na delavnicah za odrasle in otroke.

Ob enoti je trenutno evidentiranih 5 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Združenje rejcev lipicanca Slovenije. Foto: N. Tanko, 2018Ob enoti Tradicionalna reja in vzreja lipicancev je sedaj, poleg Kobilarne Lipica, evidentirano še Združenje rejcev lipicanca Slovenije. Združenje rejcev lipicanca Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1991. V združenje, ki ima status priznane rejske organizacije in svoj sedež v Lipici, so vključeni rejci in ljubitelji lipicancev iz celotne Slovenije. Med glavne aktivnosti združenja sodi organizirana vzreja, razvoj in promocija lipicancev. Združenje organizira različne dogodke, nekatere tudi v sodelovanju s Kobilarno Lipica (npr. Dan lipicanca), sodeluje na promocijskih prireditvah, organizira vzrejne preglede in izobraževanja za člane združenja s področja vzreje in vzgoje lipicancev ter nudi svetovanje rejcem. Od leta 2006 združenje izdaja Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije.

Ob enoti sta evidentirana 2 nosilca.

V Register je trenutno vpisanih 67 enot in 189 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Janez Pogorelec. Foto: T. Zajc Zver, 2018
Združenje rejcev lipicanca Slovenije. Foto: N. Tanko, 2018