Domov » Aktivnosti koordinatorja » Novi vpisi v Register

Novi vpisi v Register

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 15. junija 2020 v Register nesnovne dediščine vpisalo dve novi enoti – Slamokrovstvo in Vleka ploha.
Slamokrovstvo je celoletna obrtna dejavnost prekrivanja streh objektov. Obsega pridelavo, obdelavo in pripravo slame za kritino ter postopek kritja različnih stavb. S slamokrovstvom se v Sloveniji ukvarja le še nekaj posameznikov.
Ob enoti sta bila evidentirana dva nosilca – Slavko Šorli in Anton Golnar.
Vleka ploha ali ploharija je pustna šega, ki simbolizira poroko in jo v pustnem času uprizarjajo v krajih, kjer se v predpustnem času ali v preteklem letu ni poročilo nobeno dekle. Ohranila se je v nekaterih vaseh na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem.
Ob enoti so evidentirani naslednji nosilci: Folklorna skupina Vinko Korže Cirkovce, Neformalno združenje Begunjski fantje in Fantovski klub Koroška Bela.
Prav tako je bila v Register vpisana nova nosilka, in sicer ob enoti Priprava prleške gibanice - Nadica Tompa.

Trenutno je v Register vpisanih 82 enot in 233 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.