Domov » Aktivnosti koordinatorja » Klekljanje čipk v Sloveniji in Suhozidna gradnja prejela pozitivno oceno v formalnem postopku nominacije za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Klekljanje čipk v Sloveniji in Suhozidna gradnja prejela pozitivno oceno v formalnem postopku nominacije za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

24. oktobra 2018 je Unesco na spletni strani 13. zasedanja Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki bo potekalo konec novembra v Port Louisu na Mavriciju, objavilo poročilo Evalvacijskega telesa, ki je podalo priporočila glede letošnjih nominacij za vpis na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, o katerih bo odločal Medvladni odbor. Za oba elementa iz Slovenije, ki sta bila za vpis na Unescov Reprezentativni seznam predlagana marca 2017, je Evalvacijsko telo priporočilo vpis na Reprezentativni seznam. Dokončno odločitev o vpisu Klekljanja čipk v Sloveniji in multinacionalni nominaciji bo Medvladni odbor sprejel na 13. zasedanju.

Klekljanje čipk v Sloveniji. Foto: A. Jerin, 2017Suhi zid. Foto: M. Špiček, 2017

Klekljanje čipk v Sloveniji. Foto: A. Jerin, 2017
Suhi zid. Foto: M. Špiček, 2017