Domov » Aktivnosti koordinatorja » 75. obletnica Unesca

75. obletnica Unesca

Danes obeležujemo 75. obletnico organizacije UNESCO, ki je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo katere glavni cilj je »prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij z namenom razširiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik ali vero« (Ustava Unesco). Od leta 1991 v Sloveniji deluje Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, ki skrbi za uresničevanje UNESCO ciljev v Sloveniji. Danes je v organizacijo UNESCO včlanjenih 193 držav, od leta 1992 je med njimi tudi Slovenija.
V času svojega članstva Slovenija uspešno sodeluje na Unescovih seznamih z več vpisi s področja naravne, kulturne, nesnovne in dokumentarne dediščine, v programih Človek in biosfera, Geoparki in Mednarodno pomembnih mokrišč ter prav tako v Unescovih znanstvenih programih preko svojih nacionalnih odborov. Med najvidnejšimi nacionalnimi programi v Sloveniji pa so UNESCO mreža pridruženih šol, UNESCO Mladinska platforma in nacionalni program L'Oréal - UNESCO »Za ženske v znanosti«.
V letu 2008 je Slovenija ratificirala Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003), ki jo implementira v slovenski prostor tudi z vpisi v Register nesnovne kulturne dediščine. Na mednarodnem nivoju je implementacija vidna z vpisi elementov nesnovne kulturne dediščine iz Slovenije na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Slovenija ima na tem reprezentativnem seznamu štiri vpise: Škofjeloški pasijon (2016), Obhodi kurentov (2017), Veščina suhozidne gradnje: znanje in tehnike (2018) in Klekljanje čipk v Sloveniji (2018).

Škofjeloški pasijon, foto: A. Jerin, 2015
Obhodi kurentov, foto: M. Špiček, 2016
Klekljanje čipk v Sloveniji, foto: A. Jerin, 2017
Veščina suhozidne gradnje: znanje in tehnike, foto: A. Jerin, 2019