Domov » 8. srečanje strokovnjakov nesnovne kulturne dediščine JV Evrope (15. - 16. 5. 2014, Limassol, Ciper)

8. srečanje strokovnjakov nesnovne kulturne dediščine JV Evrope (15. - 16. 5. 2014, Limassol, Ciper)

Predstavnici Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine Nena Židov in Anja Jerin sta se 15. in 16. 5. 2014 udeležili osmega mednarodnega srečanja strokovnjakov s področja nesnovne kulturne dediščine JV Evrope, ki je potekalo v Limassolu na Cipru na temo Intangible cultural heritage and education: experiences, good practices, lessons learned (Nesnovna kulturna dediščina in izobraževanje: izkušnje, dobre prakse, nova spoznanja).

 

Foto: Corina Mihaescu, 2014. Mednarodnega srečanja so se udeležili predstavniki Italije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Cipra, Grčije, Madžarske, Črne gore, Moldavije, Srbije, Slovenije in Romunije. Pri organizaciji srečanja so sodelovali UNESCOva regionalna pisarna  iz Benetk, Ministrstvo za izobraževanje in kulturo Republike Ciper in ciprska Nacionalna komisija za UNESCO.

 

Foto: Anja Jerin, 2014. Nena Židov je 15. 5. 2014 predstavila referat The intangible cultural heritage of Slovenia in the light of UNESCO's Convention (2003) (Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči UNESCOve Konvencije, 2003), v katerem je orisala dosedanje delo na področju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.

 

Foto: Nena Židov, 2014. Anja Jerin je 16. 5. 2014 predstavila referat z naslovom Intangible cultural heritage in the Slovene educational system: examples of good practices from a Slovene kindergarten and primary school (Nesnovna kulturna dediščina v slovenskem izobraževalnem sistemu: primera dobrih praks iz slovenskega vrtca in osnovne šole), s katerim je na primeru dveh dobrih praks iz vrtca in osnovne šole predstavila vpetost nesnovne kulturne dediščine v slovenski izobraževalni sistem.

Foto: Corina Mihaescu, 2014.
Foto: Anja Jerin, 2014.
Foto: Nena Židov, 2014.