Domov » Škoromatija 2014

Škoromatija 2014

Predstavniki Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo se v soboto, 1. 3. 2014, udeležili poberij škoromatov v Hrušici, Javorjah in Obrovu. Javorski škoromati, škoromati iz vasi Obrov, Ritomeče in Podgrad so trenutno v postopku vpisa v Register, Hrušiški škoromati pa so že evidentirani kot nosilci enote Škoromatija, ki je bila v Register žive kulturne dediščine vpisana 25. 4. 2012.

 

Hrušiški škoromati

Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014

 

 

 

 

Javorski škoromati

Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014

 

 

 

 

Obrovski škoromati

Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014Foto: Anja Jerin, 2014

Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014
Foto: Anja Jerin, 2014